Potvrdenie o oslobodení od DPH a spotrebnej dane

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Pre dodávateľa/prevádzkovateľa daňového skladu slúži toto potvrdenie ako dokument potvrdzujúci oslobodenie dodávky tovaru a/alebo služieb alebo zásielky tovaru od dane pre žiadateľa (inštitúciu/súkromnú osobu).

Starší vzor

Potvrdenie o oslobodení od DPH a spotrebnej dane


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Zmeny podľa článku 151 smernice 2006/112/ES a článku 13 smernice 2008/118/ES.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom | Porovnanie informácií k vyplneniu

Zdroj

Formulár vydáva Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky (DR SR) Vzor formuláru v PDF