Potvrdenie o oslobodení od DPH a spotrebnej dane

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Pre dodávateľa/prevádzkovateľa daňového skladu slúži toto potvrdenie ako dokument potvrdzujúci oslobodenie dodávky tovaru a/alebo služieb alebo zásielky tovaru od dane pre žiadateľa (inštitúciu/súkromnú osobu).

Starší vzor

Potvrdenie o oslobodení od DPH a spotrebnej dane


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Zmeny podľa článku 151 smernice 2006/112/ES a článku 13 smernice 2008/118/ES.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom | Porovnanie pokynov

Zdroj

Formulár vydává Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky (DR SR)

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť