Potvrdenie o oslobodení od DPH a spotrebnej dane

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Pre dodávateľa/prevádzkovateľa daňového skladu slúži toto potvrdenie ako dokument potvrdzujúci oslobodenie dodávky tovaru a/alebo služieb alebo zásielky tovaru od dane pre žiadateľa (inštitúciu/súkromnú osobu).

Starší vzor

Potvrdenie o oslobodení od DPH a spotrebnej dane


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Pribudli údaje v klonke 3, inak textové zmeny.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydáva Finančná správa SR Vzor formuláru v PDF