Potvrdenie o postavení daňového subjektu

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Daňový alebo kompetentný orgán potvrdzuje, že je daňovým subjektom na účely dane z pridanej hodnoty.

Zdroj

Formulár vydává Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky (DR SR)

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť