Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo ZČ

V2Pv18_P

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Prílohou je potvrdenie od zamestnávateľa o tom, že daň za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa ročné zúčtovanie vykonalo, bola zaplatená. To znamená, že do termínu podania vyhlásenia bol zrazený (zaplatený) aj prípadný nedoplatok na dani vyplývajúci z ročného zúčtovania.

Starší vzor

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo ZČ


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Pribyly riadky "Nárok na daňový bonus podľa § 33" a "Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a zákona". Zmenil sa výpočet dane znížené o daňový bonus.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydává Finančná správa

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť