Potvrdenie prijatia námietky dotknutej osoby proti spracovaniu osobných údajov (GDPR)

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Osoba má právo podať námietku proti spracovaniu jej osobných údajov. Tento formulár môžete využiť pre odpoveď a potvrdenie akceptovanie námietky.

Vzor formuláru v PDF