Potvrdenie prijatia odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov (GDPR)

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Ak osoba udelila súhlas so spracovaním jej osobných údajov, môže ho kedykoľvek odvolať. Tento formulár môžete použiť pre odpoveď s informáciou o prijatí a akceptovaní odvolanie.

Vzor formuláru v PDF