Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku garančného poistenia

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Zamestnávateľ, predbežný správca konkurznej podstaty alebo správca konkurznej podstaty sú povinní oznámiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne všetky informácie súvisiace s poskytnutím dávky garančného poistenia.

Starší vzor

Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku garančného poistenia


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Pribudol údaj-zamestnanec je / bol štatutárnym orgánom, -v bode E-súčet riadkov 20 + 21. Inak minimálne textové zmeny.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydává Sociálna poisťovňa

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť