Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku v nezamestnanosti

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Zamestnávateľ je povinný vydávať zamestnancom na ich žiadosť potvrdenia o rozhodujúcich skutočnostiach na účely sociálneho poistenia.

Starší vzor

Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku v nezamestnanosti


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Pribudol údaj - obdobie materskej dovolenky, inak bez zmien.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydáva Sociálna poisťovňa Vzor formuláru v PDF