Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku v nezamestnanosti

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Zamestnávateľ je povinný vydávať zamestnancom na ich žiadosť potvrdenia o rozhodujúcich skutočnostiach na účely sociálneho poistenia.

Starší vzor

Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku v nezamestnanosti


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Pribudol údaj - obdobie materskej dovolenky, inak bez zmien.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydává Sociálna poisťovňa

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť