Potvrdenie zamestnávateľa o zamestnancovi na účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Ak si zamestnanec uplatňuje nárok na nemocenské, jeho zamestnávateľ musí žiadosť s lekárskym potvrdením o dočasnej péenke najneskôr do troch dní po desiatom dni trvania práceneschopnosti spolu s ostatnými dokladmi poslať Sociálnej poisťovni.

Starší vzor

Potvrdenie zamestnávateľa o zamestnancovi na účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Zmeny v bode 2 a 7. Textové zmeny v poučenie.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom | Porovnanie pokynov

Súvisiace formuláre

Zdroj

Formulár vydává Sociálna poisťovňa

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť