Potvrdenie žiadateľa na účely nároku na dávku v nezamestnanosti

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Nárok na dávku v nezamestnanosti má žiadateľ, ktorý požiadal príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie a predložením rozhodnutia o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie si uplatnil v Sociálnej poisťovni nárok na dávku v nezamestnanosti.

Starší vzor

Potvrdenie na účely nároku na dávku v nezamestnanosti


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Zmeny v textoch, viacej údajov v bode F, nove bod G, zmeny v pokynoch.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Súvisiace formuláre

Zdroj

Formulár vydáva Sociálna poisťovňa Vzor formuláru v PDF