Pracovná zmluva

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Pracovná zmluva dáva svojím obsahom pracovnému pomeru konkrétnu náplň. Zamestnávateľ je povinný dohodnúť v nej so zamestnancom podstatné náležitosti, ktorými sú: - druh práce, na ktorý sa prijíma (opis pracovných činností), - miesto výkonu práce (obec a organizačnú časť alebo inak určené miesto), - deň nástupu do práce, - mzdové podmienky, ak nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve.

Starší vzor

Pracovná zmluva


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj