Pracovná zmluva

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Pracovná zmluva dáva svojím obsahom pracovnému pomeru konkrétnu náplň. Zamestnávateľ je povinný dohodnúť v nej so zamestnancom podstatné náležitosti, ktorými sú: - druh práce, na ktorý sa prijíma (opis pracovných činností), - miesto výkonu práce (obec a organizačnú časť alebo inak určené miesto), - deň nástupu do práce, - mzdové podmienky, ak nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve.

Starší vzor

Pracovná zmluva


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Vzor formuláru v PDF