Prehľad o peňažných tokoch - nepriama metóda

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Nepriama metóda sa môže použiť len za oblasť základných podnikateľských činnostiach a jej základnou črtou je to, že sa pri nej vychádza z hospodárskeho výsledku z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov, ktorý sa postupne transformuje na peňažné toky.

Starší vzor

Prehľad o peňažných tokoch - nepriama metóda


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Minimálné zmeny.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Vzor formuláru v PDF