Prehľad o peňažných tokoch - priama metóda

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Prehľad o peňažných tokoch podáva informácie o peňažných tokoch bežného a minulého obdobia v členení na: - základné podnikateľské činnosti - investičné činnosti - finančné činnosti. Pri použití priamej metódy vykazovania peňažných tokov sa vykazujú hlavné skupiny hrubých (brutto), t. j. nekompenzovaných príjmov a výdavkov príslušnej činnosti.

Starší vzor

Prehľad o peňažných tokoch - priama metóda


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Minimálne zmeny.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Vzor formuláru v PDF