Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Prehľad je povinný predkladať zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, miestne príslušnému správcovi dane do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí kalendárneho štvrťroka.

Formulár umožnuje elektronické podanie

Starší vzor

Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Vo formulári sú minimálne zmeny.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom | Porovnanie informácií k vyplneniu

Súvisiace formuláre

Zdroj

Formulár vydáva Finančná správa SR Vzor formuláru v PDF