Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Prehľad je povinný predkladať zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, miestne príslušnému správcovi dane do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí kalendárneho štvrťroka.

Formulár umožnuje elektronické podanie

Starší vzor

Prehľad o zraz. a odved. preddavkoch na daň z príjmov FO zo ZČ


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Pribudol údaj o osobe, ktorá podává údaje za zamestnávateľa. V časti III textové zmeny a pribudol IBAN. Časť IV vypustená.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom | Porovnanie pokynov

Súvisiace formuláre

Zdroj

Formulár vydává Finančná správa

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť