Prihláška na zmenu zdravotnej poisťovne/Prihláška na verejné zdravotné poistenie Union ZP

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Podanie prihlášky/odhlášky na verejné zdravotné poistenie na predpísanom tlačive je základnou povinnosťou poistenca zdravotného poistenia. Podaním prihlášky/odhlášky v zdravotnej poisťovni a jej potvrdením vzniká/zaniká právny vzťah medzi poistencom a zdravotnou poisťovňou, ktorá bude vykonávať jeho zdravotné poistenie. Povinnosť na podanie prihlášky na zdravotné poistenie je do 8 dní odo dňa vzniku skutočnosti zakladajúcej vznik verejného zdravotného poistenia. Prihlášku/odhlášku možno podať len v jednej zdravotnej poisťovni.

Starší vzor

Prihláška na zmenu zdravotnej poisťovne/Prihláška na verejné zdravotné poistenie Union ZP


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Minimálne zmeny. Pribyl údaj "Žiadosť o vydanie európskeho preukazu".

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom | Porovnanie informácií k vyplneniu

Zdroj

Formulár vydáva Union ZP Vzor formuláru v PDF