Prihláška poistenca na verejné zdravotné poistenie Dôvera+ ZP

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Podanie prihlášky/odhlášky na verejné zdravotné poistenie na predpísanom tlačive je základnou povinnosťou poistenca zdravotného poistenia. Podaním prihlášky/odhlášky v zdravotnej poisťovni a jej potvrdením vzniká/zaniká právny vzťah medzi poistencom a zdravotnou poisťovňou, ktorá bude vykonávať jeho zdravotné poistenie. Povinnosť na podanie prihlášky na zdravotné poistenie je do 8 dní odo dňa vzniku skutočnosti zakladajúcej vznik verejného zdravotného poistenia. Prihlášku/odhlášku možno podať len v jednej zdravotnej poisťovni.

Starší vzor

Prihláška poistenca na verejné zdravotné poistenie Dôvera+ ZP


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Pribudol údaj číslo ID karty, pobyt na území SR, kontaktná adresa.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydává DÔVERA + zdravotná poisťovňa

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť