Prihláška poistenca

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Tlačivo sa podáva pre účely prihlásení na verejné zdravotné poistenie. Poistenec je povinný podať prihlášku na verejné zdravotné poistenie do ôsmich dní odo dňa vzniku skutočnosti zakladajúcej vznik verejného zdravotného poistenia. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný podať prihlášku v príslušnej zdravotnej poisťovni dieťaťa alebo v inej zdravotnej poisťovni do 60 dní od narodenia dieťaťa, to platí aj pre fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorej bol maloletý zverený do výchovy, pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a zariadenie, v ktorom je maloletý umiestnený na základe rozhodnutia súdu.

Starší vzor

Prihláška poistenca


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Pribudla adresa prechodného pobytu, zákonný zástupca, kontaktné údaje a súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydáva Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) Vzor formuláru v PDF