Príloha 1 k Žiadosti o registráciu k SPD

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Formulár sa použije pri registrácii alebo zmenách platcu spotrebnej dane.

Starší vzor

Príloha 1 k Žiadosti o registráciu k SPD


Zdroj

Formulár vydáva Finančná správa SR Vzor formuláru v PDF