Príloha 2 k žiadosti o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Formulár sa použije pri registrácii alebo zmenách platcu DPH.

Starší vzor

Príloha 2 k žiadosti o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty


Zdroj

Formulár vydáva Finančná správa SR Vzor formuláru v PDF