Príloha č. 1 k daňovému priznaniu k dani z príjmov fyzických osôb typ B

za rok 2023

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby pre daňovníka, ktorý má príjmy podľa § 5 až 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Starší vzor

Príloha č. 1 k daňovému priznaniu k DPFO B (za rok 2022)


Zdroj

Formulár vydáva Finančná správa SR Vzor formuláru v PDF