Príloha k dani z nehnuteľností - daň za nevýherné hracie prístroje

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Daň z nehnuteľnosti zahŕňa daň za nevýherné hracie prístroje. Slúži ako príloha k priznaniu.

Starší vzor

Príloha k dani z nehnuteľností - daň za nevýherné hracie prístroje


Zdroj

Formulár vydáva Ministerstvo financií (MF SR) Vzor formuláru v PDF