Príloha k dani z nehnuteľností - daň za nevýherné hracie prístroje

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Daň z nehnuteľnosti zahŕňa daň za nevýherné hracie prístroje. Slúži ako príloha k priznaniu.

Starší vzor

Príloha k dani z nehnuteľností - daň za nevýherné hracie prístroje


Zdroj

Formulár vydává Ministerstvo financií (MF SR)

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť