Príloha k dani z nehnuteľností - daň za predajné automaty

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Daň z nehnuteľnosti zahŕňa daň za predajné automaty. Slúži ako príloha k priznaniu.

Starší vzor

Príloha k dani z nehnuteľností - daň za predajné automaty


Zdroj

Formulár vydáva Ministerstvo financií (MF SR) Vzor formuláru v PDF