Príloha k dani z nehnuteľností - daň za psa

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Daň z nehnuteľnosti zahŕňa daň za psa. Slúži ako príloha k priznaniu.

Starší vzor

Príloha k dani z nehnuteľností - daň za psa


Zdroj

Formulár vydáva Ministerstvo financií (MF SR) Vzor formuláru v PDF