Príloha k daňovému priznaniu k DPPO IV. časti - Údaje o ďalších prijímateľoch

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Tlačivo slúži ako príloha k daňovému priznaniu k dani z príjmov právnických osôb.

Starší vzor

Príloha k daňovému priznaniu k DPPO IV. časti - Údaje o ďalších prijímateľoch (od 1.1.2015)


Zdroj

Formulár vydává Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky (DR SR)

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť