Príloha k daňovému priznaniu k DPPO IV. časti - Údaje o ďalších prijímateľoch

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Tlačivo slúži ako príloha k daňovému priznaniu k dani z príjmov právnických osôb.

Starší vzor

Príloha k daňovému priznaniu k DPPO IV. časti - Údaje o ďalších prijímateľoch


Zdroj

Formulár vydáva Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky (DR SR) Vzor formuláru v PDF