Príloha k oznámenie o vykonaní úpravy základu dane podľa § 17 ods. 6

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Podľa § 17 ods. 6 zákona môže daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou (ďalej len „daňovník“) vykonať úpravu základu dane pre kontrolované transakcie, ktoré podliehajú úprave základu dane podľa § 17 ods. 5 zákona u inej závislej osoby na území Slovenskej republiky (ďalej len „iná závislá osoba“).Tento daňovník je povinný predložiť správcovi dane oznámenie o takto vykonanej úprave základu dane, a to osobitne za každú inú závislú osobu. Oznámenie sa podáva v lehote na podanie daňového priznania alebo dodatočného daňového priznania.

Starší vzor

Príloha k oznámenie o vykonaní úpravy základu dane podľa § 17 ods. 6


Zdroj

Formulár vydáva Finančná správa SR Vzor formuláru v PDF