Príloha k oznámeniu o výške nepeňažného plnenia a dátume jeho poskytnutia

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Oznámenie držiteľa podľa § 43 ods. 17 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) o výške nepeňažného plnenia a dátume jeho poskytnutia (ďalej len „oznámenie“)

Starší vzor

Príloha k oznámeniu o výške nepeňažného plnenia a dátume jeho poskytnutia


Zdroj

Formulár vydáva Finančná správa SR Vzor formuláru v PDF