Príloha k oznámeniu o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou z nepeňažného plnenia

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Oznámenie platiteľa dane podľa § 43 ods. 17 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) o zrazení a odvedení dane vyberanej srážkou z nepeňažného plnenia podľa § 43 ods. 3 písm. o) zákona.

Starší vzor

Príloha k oznámeniu o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou z nepeňažného plnenia


Zdroj

Formulár vydává Finančná správa

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť