Príloha k oznámeniu o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkoupodľa § 43 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Starší vzor

Príloha k oznámeniu o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou (platné od 1.1.2020)


Zdroj

Formulár vydáva Finančná správa SR Vzor formuláru v PDF