Príloha k Oznámeniu platiteľa dane podľa § 43 ods. 14 zákona o uzavretí dohody s daňovníkom o nevyberaní dane zrážkou

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Oznámenie platiteľa dane podľa § 43 ods. 14 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov o uzavretí dohody s daňovníkom o nevyberaní dane zrážkou (ďalej len „dohoda“) z príjmov podľa § 43 ods. 3 písm. h) zákona (ďalej len „oznámenie“)

Starší vzor

Príloha k Oznámeniu platiteľa dane podľa § 43 ods. 14 zákona o uzavretí dohody s daňovníkom o nevyberaní dane zrážkou


Zdroj

Formulár vydáva Finančná správa SR Vzor formuláru v PDF