Príloha k priznaní spotrebné dane z tabakových výrobkov

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Predmetom dane sú tabakové výrobky vyrobené na daňovom území, dodané na daňové územie z iného členského štátu alebo dovezené na daňové územie z územia tretieho štátu. Správu dane vykonáva colný úrad, pričom jeho miestna príslušnosť sa riadi, ak ide o právnickú osobu, jej sídlom a ak ide o fyzickú osobu, jej trvalým pobytom.

Starší vzor

Príloha k priznaní spotrebné dane z tabakových výrobkov


Súvisiace formuláre

Zdroj

Formulár vydáva Finančná správa SR Vzor formuláru v PDF