Príloha k priznaní spotrebné dane z uhlia

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Tlačivo vypĺňa a predkladá daňový dlžník alebo žiadateľ o vrátenie spotrebnej dane z uhlia v lehotách podľa príslušných ustanovení zákona. Správu dane vykonáva colný úrad.

Starší vzor

Príloha k priznaní spotrebné dane z uhlia


Zdroj

Formulár vydáva Finančná správa SR Vzor formuláru v PDF