Príloha k priznaní spotrebné dane zo zemného plynu - 2. strana

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Tlačivo vypĺňa a predkladá daňový dlžník alebo žiadateľ o vrátenie spotrebnej dane zo zemného plynu v lehotách podľa príslušných ustanovení zákona. Správu dane vykonáva colný úrad.

Starší vzor

Príloha k priznaní spotrebné dane z zemného plynu - 2. strana


Zdroj

Formulár vydáva Finančná správa SR Vzor formuláru v PDF