Príloha k výkazu preddavkov zamestnávateľa Union ZP

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Výkaz preddavkov zostavujú a predkladajú zamestnávatelia, ktorí uhrádzajú poistné za svojich zamestnancov prihlásených do zdravotnej poisťovne.

Starší vzor

Príloha k výkazu preddavkov zamestnávateľa Union ZP


Vzor formuláru v PDF