Príloha k výkazu preddavkov zamestnávateľa Union ZP

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Výkaz preddavkov zostavujú a predkladajú zamestnávatelia, ktorí uhrádzajú poistné za svojich zamestnancov prihlásených do zdravotnej poisťovne.

Starší vzor

Príloha k výkazu preddavkov zamestnávateľa Union ZP


Zdroj