Príloha k Žiadosti o zaradenie do evidencie obchodníkov s vybraným minerálnym olejom - dodávatelia

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Žiadosť o zaradenie do evidencie obchodníkov s vybraným minerálnym olejom podľa § 25a zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 01.11.2013.

Zdroj

Formulár vydáva Colný úrad Bratislava Vzor formuláru v PDF