Príloha k Žiadosti o zaradenie do evidencie obchodníkov s vybraným minerálnym olejom - dodávatelia

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Žiadosť o zaradenie do evidencie obchodníkov s vybraným minerálnym olejom podľa § 25a zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 01.11.2013.

Zdroj

Formulár vydává Colný úrad Bratislava

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť