Registračný list fyzickej osoby

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Tlačivo slúži ako prihláška, odhláška, oznámenie zmien a prerušenia poistenia SP.

Formulár umožnuje elektronické podanie

Starší vzor

Registračný list FO


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
V oddiele 4. pribudol údaj "Príslušník obecnej polície v pracovnom pomere".

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom | Porovnanie informácií k vyplneniu

Zdroj

Formulár vydáva Sociálna poisťovňa Vzor formuláru v PDF