Registračný list zamestnávateľa

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Tlačivo slúži ako prihláška do poistenia, odhláška, oznámenie zmien a prerušenia poistenia za zamestnanca (podáva zamestnávateľ).

Starší vzor

Registračný list zamestnávateľa


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Vo formulári v bode 6 pribudla adresa.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Súvisiace formuláre

Zdroj

Formulár vydává Sociálna poisťovňa

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť