Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Výkaz predkladá zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 20 zamestnancov a je povinný zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím podľa § 63 ods. 1 písm. d/ zákona NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Starší vzor

Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
V bodě D celkové zmeny.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydáva Ministerstvo práce, sociálnych vecí (MPSV) Vzor formuláru v PDF