Spotrebná daň z bezdymového tabakového výrobku

SPDBTVv17

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Daňové priznanie, opravné daňové priznanie alebo dodatočné daňové priznanie k spotrebnej dani z výrobku s obsahom tabaku, ktorý sa nespotrebúva počas procesu horenia, okrem žuvacieho tabaku a šnupavého tabaku, vypĺňa a predkladá osoba, ktorou je platiteľ dane alebo platiteľ dane, ktorý žiada o vrátenie spotrebnej dane z bezdymového tabakového výrobku v lehotách podľa príslušných ustanovení zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov.

Súvisiace formuláre

Zdroj

Formulár vydáva Finančná správa SR Vzor formuláru v PDF