Spotrebná daň z bezdymového tabakového výrobku

SPDBTVv17

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Daňové priznanie, opravné daňové priznanie alebo dodatočné daňové priznanie k spotrebnej dani z výrobku s obsahom tabaku, ktorý sa nespotrebúva počas procesu horenia, okrem žuvacieho tabaku a šnupavého tabaku, vypĺňa a predkladá osoba, ktorou je platiteľ dane alebo platiteľ dane, ktorý žiada o vrátenie spotrebnej dane z bezdymového tabakového výrobku v lehotách podľa príslušných ustanovení zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov.

Súvisiace formuláre

Zdroj

Formulár vydává Ministerstvo financií

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť