Spotrebná daň z elektriny

SPDEL

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Tlačivo vypĺňa a predkladá daňový dlžník alebo žiadateľ o vrátenie spotrebnej dane z elektriny v lehotách podľa príslušných ustanovení zákona. Správu dane vykonáva colný úrad.

Formulár umožnuje elektronické podanie

Starší vzor

Spotrebná daň z elektriny


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Textové zmeny v záhlavie formulára.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Súvisiace formuláre

Zdroj

Formulár vydává Ministerstvo financií (MF SR)

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť