Spotrebná daň z elektriny

SPDEL

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Tlačivo vypĺňa a predkladá daňový dlžník alebo žiadateľ o vrátenie spotrebnej dane z elektriny v lehotách podľa príslušných ustanovení zákona. Správu dane vykonáva colný úrad.

Formulár umožnuje elektronické podanie

Starší vzor

Spotrebná daň z elektriny


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
V záhlavie formuláru pribyl údaj "Dátum zistenia skutočnosti na podanie dodatočného daňového priznania", u zdaňovacieho obdobia pribyl údaj "deň", drobné textové zmeny. V tabulke pre výpočet pribyl riadok "Množstvo elektriny, z ktorej vznikla daňová povinnosť podľa § 15b zákona".

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom | Porovnanie informácií k vyplneniu

Súvisiace formuláre

Zdroj

Formulár vydáva Ministerstvo financií (MF SR) Vzor formuláru v PDF