Spotrebná daň z minerálneho oleja

SPDMOv18

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Predmetom dane sú minerálne oleje vyrobené na území Slovenskej republiky, dodané na územie Slovenskej republiky z iného členského štátu alebo dovezené na územie Slovenskej republiky z územia tretieho štátu. Správu dane vykonáva colný úrad, pričom jeho miestna príslušnosť sa riadi, ak ide o právnickú osobu, jej sídlom a ak ide o fyzickú osobu, jej trvalým pobytom.

Formulár umožnuje elektronické podanie

Starší vzor

Spotrebná daň z minerálneho oleja


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Vo formulári pribudlo Vyhlásenie podľa §7 ods.4 zákona, na druhej strane zmena paragrafu minerálneho oleja a ubudla celá tretia strana.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom | Porovnanie pokynov

Súvisiace formuláre

Zdroj

Formulár vydává Finančná správa

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť