Spotrebná daň z minerálneho oleja

SPDMOv21

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Predmetom dane sú minerálne oleje vyrobené na území Slovenskej republiky, dodané na územie Slovenskej republiky z iného členského štátu alebo dovezené na územie Slovenskej republiky z územia tretieho štátu. Správu dane vykonáva colný úrad, pričom jeho miestna príslušnosť sa riadi, ak ide o právnickú osobu, jej sídlom a ak ide o fyzickú osobu, jej trvalým pobytom.

Formulár umožnuje elektronické podanie

Starší vzor

Spotrebná daň z minerálneho oleja (platné od 1.2.2018)


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Na prvej strane formuláru sa teraz zaškrtávajú údaje "EČSPDMO / IČ / rodné číslo" ale i "Platiteľ dane / žiadateľ o vrátenie dane". Zmenila sa druhá strana formuláru.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom | Porovnanie informácií k vyplneniu

Súvisiace formuláre

Zdroj

Formulár vydáva Finančná správa SR Vzor formuláru v PDF