Spotrebná daň z piva

SPDPV

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Predmetom dane je pivo vyrobené na daňovom území, dodané na daňové územie z iného členského štátu alebo dovezené na daňové územie z územia tretieho štátu. Správu dane vykonáva colný úrad, pričom jeho miestna príslušnosť sa riadi, ak ide o právnickú osobu, jej sídlom, a ak ide o fyzickú osobu, jej trvalým pobytom.

Formulár umožnuje elektronické podanie

Starší vzor

Spotrebná daň z piva (platná od 1.4.2012)


Súvisiace formuláre

Zdroj

Formulár vydáva Finančná správa SR Vzor formuláru v PDF