Spotrebná daň z uhlia

SPDUH

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Tlačivo vypĺňa a predkladá daňový dlžník alebo žiadateľ o vrátenie spotrebnej dane z uhlia v lehotách podľa príslušných ustanovení zákona. Správu dane vykonáva colný úrad.

Formulár umožnuje elektronické podanie

Starší vzor

Spotrebná daň z uhlia


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
V záhlavie formuláru pribyl údaj "Dátum zistenia skutočnosti na podanie dodatočného daňového priznania", u zdaňovacieho obdobia pribyl údaj "deň", drobné textové zmeny. V tabulke pre výpočet pribyl riadok "Množstvo uhlia z riadku 3 oslobodeného od dane podľa - § 19 ods. 1 a ods. 2 zákona".

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom | Porovnanie informácií k vyplneniu

Súvisiace formuláre

Zdroj

Formulár vydáva Finančná správa Vzor formuláru v PDF