Spotrebná daň zo zemného plynu

SPDZP

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Tlačivo vypĺňa a predkladá daňový dlžník alebo žiadateľ o vrátenie spotrebnej dane zo zemného plynu v lehotách podľa príslušných ustanovení zákona. Správu dane vykonáva colný úrad.

Formulár umožnuje elektronické podanie

Starší vzor

Spotrebná daň zo zemného plynu


Súvisiace formuláre

Zdroj

Formulár vydáva Finančná správa Vzor formuláru v PDF