Sprievodný administratívny dokument

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Dokument je vyžadovaný na účely spotrebnej dane v súlade s ustanoveniami článkov 18 a 19 smernice Rady č. 92/12/EHS z 25. februára 1992.

Súvisiace formuláre

Zdroj

Formulár vydáva Ministerstvo financií (MF SR) Vzor formuláru v PDF