Sprievodný list nebezpečných odpadov

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Zneškodnenie odpadov, ktoré vzniknú pri servisných, čistiacich a udržiavacích prácach, zabezpečuje prevádzka prostredníctvom svojho zmluvného dodávateľa. Pôvodcom a držiteľom týchto odpadov je príslušná prevádzka, ktorá zabezpečí potrebné tlačivá k zhromaždeniu a preprave odpadov.

Starší vzor

Sprievodný list nebezpečných odpadov


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Vo formulári sú len minimálne zmeny.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Vzor formuláru v PDF