Súhrnný prehľad

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Ak veriteľ podá viac prihlášok, je povinný pripojiť k prihláškam súhrnný prehľad údajov uvedených v prihláške. Veriteľ, ktorý následne zašle včas ďalšiu prihlášku, je povinný pripojiť súhrnný prehľad údajov k poslednej podanej prihláške, pričom na skôr podané súhrnné prehľady sa neprihliada.

Súvisiace formuláre

Zdroj

Formulár vydáva Ministerstvo spravodlivosti (MS SR) Vzor formuláru v PDF