Súhrnný výkaz k DPH (dani z pridanej hodnoty)

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Súhrnný výkaz k dani z pridanej hodnoty obsahuje identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty pridelené platiteľovi dane v tuzemsku, IČ DPH nadobúdateľa pridelené v inom členskom štáte EÚ, pod ktorým mu bol tovar dodaný, a údaje o dodanom tovare oslobodenom od DPH, ktorý dodal platiteľ dane registrovaný pre DPH v Slovenskej republike z tuzemska do iného členského štátu v príslušnom kalendárnom štvrťroku - nadobúdateľovi (osobe identifikovanej pre DPH v inom členskom štáte) a/alebo - na svoje podnikanie podľa § 8 ods. 4 zákona o DPH a/alebo - v rámci trojstranného obchodu druhému odberateľovi tovaru.

Formulár umožnuje elektronické podanie


Formulár má jazykové varianty (anglicky / nemecky)

Starší vzor

Súhrnný výkaz k DPH


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
V kolonke "Obdobie" doplnená nová možnosť "Mesiac". Menšie textové zmeny na druhej strane formulára.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom | Porovnanie pokynov

Súvisiace formuláre

Zdroj

Formulár vydává Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky (DR SR)

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť