Sumárny zúčtovací výkaz

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Tlačivo slúži pre účely pošty.

Starší vzor

Sumárny zúčtovací výkaz


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Minimálne zmeny.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydáva Slovenská pošta Vzor formuláru v PDF