Súvaha pre neziskovú účtovnú jednotku (od roku 2012)

za rok 2012, 2013

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Súvaha je porovnanie majetku a zdrojov krytia v účtovníctve v určitom období účtovného obdobia. Ukazuje, aký má podnik majetok a aké ma zdroje krytia, odkiaľ získal majetok a pod. Ide o určitú bilanciu už uvedeného, a to majetku (teda strany aktív) a zdrojov krytia majetku (teda strany pasív), pričom tie sa musia k určitému dátumu rovnať.

Starší vzor

Súvaha pre neziskovú účtovnú jednotku


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Vo formulári sú tieto zmeny: zaokrúhlenie sa zmenilo na dve desatinné miesta, pribudol Kód SK NACE, SID, ubudlo kontrolné číslo.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom | Porovnanie informácií k vyplneniu

Zdroj

Formulár vydáva Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky (DR SR) Vzor formuláru v PDF