Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Formulár sa použije pri účtovnej závierke mikro účtovnej jednotky. Obsahuje súvahu a výkaz ziskov a strát.

Formulár umožnuje elektronické podanie


Formulár má jazykové varianty (anglicky / nemecky)

Zdroj

Formulár vydáva Finančná správa SR Vzor formuláru v PDF