Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky

za rok 2014

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Formulár sa použije pri účtovnej závierke mikro účtovnej jednotky. Obsahuje súvahu a výkaz ziskov a strát.

Formulár umožnuje elektronické podanie


Formulár má jazykové varianty (anglicky / nemecky)

Zdroj

Formulár vydává Finančná správa

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť